Examenzittingen

In principe vindt er op de laatste woensdag van de maand (m.u.v. de maand juli) een examenvergadering plaats van de Examencommissie.

Verzoeken examencommissie
Verzoekschriften aan de examencommissie kunnen uiterlijk 9 werkdagen voor de vergadering worden ingediend via dit webformulier of via de secretaris.

Examen
Deelname aan het afsluitend examen kan alleen als alle onderwijsonderdelen uit het Propedeuse of Bachelor examenprogramma zijn afgerond en t.a.v. het Bachelor examen, het BEP-verslag (één Pdf-bestand van maximaal 10 MB) is ingeleverd via
onderwijsadministratie.st@tue.nl
Van alle kandidaten die zich tijdig voor het afsluitend examen hebben aangemeld, stelt de Examencommissie vast of zij voor het examen zijn geslaagd en of zij eventueel in aanmerking komen voor een judicium. De examenkandidaten zijn niet bij deze vergadering aanwezig. Over de wijze waarop het getuigschrift wordt uitgereikt ontvang je schriftelijk bericht.

Aanmelden afsluitend examen
Je meldt je uiterlijk vier weken vóór de examenvergadering aan voor het afsluitend examen. Dit doe je door je via OSIRIS op Voortgang te klikken en daarna Diploma aanvragen te selecteren. 

Opname op de definitieve kandidatenlijst voor de examenvergadering vindt alleen plaats als de beoordelingen van alle onderwijseenheden tenminste 1 week vóór de betreffende examenvergadering in het bezit is van de Onderwijsadministratie ST en t.a.v. het Bachelor examen, het BEP-verslag is ingeleverd.

OPLEIDING EXAMENVERGADERING SLUITDATUM
Scheikundige Technologie 29-mrt-17 05-mrt-17
Scheikundige Technologie 26-apr-17 26-mrt-17
Scheikundige Technologie 31-mei-17 30-apr-17
Scheikundige Technologie 28-jun-17 28-mei-17
Scheikundige Technologie 30-aug-17 30-jul-17
Scheikundige Technologie 27-sep-17 27-aug-17
Scheikundige Technologie 25-okt-17* 01-okt-17
Scheikundige Technologie 29-nov-17 29-okt-17
Scheikundige Technologie 20-dec-17 26-nov-17
Scheikundige Technologie 31-jan-18 31-dec-17
Scheikundige Technologie 28-feb-18 04-feb-18
Scheikundige Technologie 28-mrt-18 04-mrt-18
Scheikundige Technologie 25-apr-18 25-mrt-18
Scheikundige Technologie 30-mei-18 06-mei-18
Scheikundige Technologie 27-jun-18 27-mei-18
Scheikundige Technologie 29-aug-18 29-jul-18

Data diplomauitreikingen

  • Propedeuse bacheloropleiding Scheikundige Technologie vrijdag 27-10-2017 om 14.00u en 16.00u
  • Bacheloropleiding Scheikundige Technologie donderdag 26-10-2017 om 14.00u en 16.00u

*Als je diploma wordt vastgesteld in de examenvergadering van 25-10-2017 of later, dan zal de diplomauitreiking in oktober 2018 plaatsvinden.