Inschrijving op of na 1 februari

Soms komt het voor dat studenten zich in de loop van het collegejaar pas inschrijven voor een opleiding aan de TU/e. Denk hierbij aan overstappers van een andere universiteit of hogeschool.

Let dan op i.v.m. het bsa! Wanneer je je op of na 1 februari van het betreffende studiejaar inschrijft, dan wordt je bsa met een jaar uitgesteld. De TU/e is van mening dat je dan te kort studeert (maximaal één semester) om een bsa na afloop van dat eerste studiejaar af te geven.

Voor Industrial Design geldt een uitzondering. Voor deze opleiding is het mogelijk tweemaal per jaar in te stromen (aan het begin van het academisch jaar, en bij aanvang van kwartiel 3).