Inschrijven bij dezelfde opleiding 2016-2017

Inschrijven collegejaar 2016-2017 vóór 1 september 2016

Wil je je inschrijven voor de bachelor- of masteropleiding waarvoor je het afgelopen studiejaar ook was ingeschreven? Kies dan in Studielink in “Mijn To Do lijst” voor “regel je herinschrijving”.

Inschrijven na 1 september 2016

Je herinschrijving laten starten na september is niet mogelijk. Slechts in gevallen waar sprake is van duidelijk aantoonbare overmacht kan de latere herinschrijving worden goedgekeurd.

Wanneer je verzoek wordt afgewezen, kan het zijn dat je pas het 2e semester of volgend collegejaar weer verder kunt met je studie.

Zorg er dus voor dat je inschrijving inclusief de betaling collegegeld, voor 1 september 2016 binnen zijn!